Specializace

Pokud jde o vymáhání pohledávek, trvale spolupracujeme s řadou klientů z rozličných odvětí podnikání, kteří dle vlastních potřeb nebo naopak zcela pravidelně předávají své pohledávky po splatnosti k řešení. Jde o pohledávky v rozpětí od několika tisíců až po miliónové částky. Samozřejmostí je individuální posouzení každého dlužníka a reálnosti vymožení pohledávky, monitoring insolvenčního rejstříku či nahlížení do centrálního registru exekucí. V individuálních případech zařizujeme též odkup pohledávek a další metody řešení pohledávek.