Specializace

Klienty zastupujeme v civilních sporech týkajících se těch oblastí, které jsou dále uvedeny v části Specializace. Jde tak nejčastěji o spory mezi podnikateli, mezi nimiž je naší silnou stránkou řešení sporů ze smluv o dílo, dále spory k vymožení peněžitých plnění.