Specializace

Ať už jste žalobcem či žalovaným v řízení, které trvá již několik let, možná máte nárok na odškodnění za průtahy vzniklé v tomto řízení. Není-li soudy rozhodnuto v přiměřené lhůtě, jedná se o nesprávný úřední postup, kterým je porušováno Vaše právo na spravedlivý proces.

Na základě zákona 82/1998 Sb. (zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem) je možné se v určitých případech domáhat odškodnění způsobené nemajetkové újmy.