Specializace

Našim klientům radíme již při zakládání jejich společností, včetně zprostředkování a výběru vhodného sídla a zajištění potřebných oprávnění. Dále pak při převodech obchodních podílů, prodeji podniku nebo části podniku, při organizaci valných hromad a zastupování na valných hromadách, zastupování před obchodním rejstříkem. Obvyklou službou je příprava či kontrola smluv z obchodního styku, často pojatá jako celková revize smluvní dokumentace klienta, identifikace smluvních rizik, a následný návrh kompletní sady smluvních vzorů včetně zásad pro jejich uzavírání pověřenými pracovníky.