O nás

Advokátní kancelář pod vedením Mgr. Kateřiny Buďveselové působí na trhu již od roku 2008. Různorodé zkušenosti získané nejen v českém a mezinárodním prostředí advokátních kanceláří, ale i v soudnictví, umožňují poskytovat komplexní právní služby nejvyšší kvality, a to především v oblastech občanského a obchodního práva, práva nemovitostí a v neposlední řadě zastupování v soudních řízeních při řešení sporů.

Významnou specializací naší advokátní kanceláře je rovněž insolvenční právo. Vedle advokacie tak vykonáváme také činnost insolvenčního správce, přičemž jsme jedním z cca 30 subjektů s tzv. zvláštní zkouškou, která je podmínkou jmenování správce v těch největších případech.

Podnikatelům proto poskytujeme poradenství v oblasti účinného vymáhání pohledávek nejen v průběhu insolvenčního řízení a nastavení vztahů s dlužníky, ale zdarma pro ně monitorujeme také insolvenční rejstřík. Na druhé straně pak nabízíme poradenství při restrukturalizaci, řešení krizových finančních situací a jednání s věřiteli, likvidaci a vstupu do insolvenčního řízení. Nepodnikající fyzické osoby u nás naleznou podporu např. při sepsání návrhu na oddlužení za bezkonkurenční cenu, odrážející jejich svízelnou situaci.

Mezi případy zastupování v soudních řízeních, jejichž předmětem je vymožení peněžitých nároků, jsou naší specialitou především procesy vymáhání náhrady škody za průtahy v soudním řízení, tedy žaloby proti státu. Podrobnosti o těchto oblastech naleznete v sekci Specializace.

Jsme si plně vědomi, že obchodní aktivity našich klientů nejsou omezovány regionálními hranicemi. Kromě české metropole proto působíme také na Moravě. Prostřednictvím pobočky v Ostravě tak jsme schopni poskytovat efektivní právní služby na celém území České republiky.

Každodenní činnost naší kanceláře je vždy vedena snahou poskytnout právní poradenství nejvyšší odborné úrovně, zacílené na řešení problému při současné minimalizaci nákladů klienta, neboť i vysoce kvalitní právní služby nemusí být vždy nákladné. I to je důvodem, proč naše služby již využily a využívají jak velké korporace např. z bankovního sektoru, střední a malé podniky např. z oblasti reklamy, dopravy i výroby, tak i fyzické nepodnikající osoby.